METAspexet

METASpexet är ett spex gjort av Datasektionen och Sektionen för Medieteknik på KTH.

Just nu jobbar vi för fullt med att ta fram METAspexet 2017!