METAspexet

METASpexet är ett spex gjort av Datasektionen och Sektionen för Medieteknik på KTH.

Just nu händer inte så mycket men under hösten kommer arbetet att börja igen!