Spexets grupper

Synk & Ekonomi

Om Synk & Ekonomi

Utan synk skulle spexet aldrig gå ihop. Synkchefer är exempelvis Musikproducent, Scenograf eller Kommunikatör. Ekonomiansvarige är ansvariga för budge, bokföring, fakturor, utbetalningar och allt annat som har med ekonomi att göra.

Medlemmar i Synk & Ekonomi

  • Tobias Hansson
  • Jakob Carlsson
  • Anton Lövström
  • Jonathan Hedin