Spexets grupper

Direqtionen

Om Direqtionen

Direqteurerna är högsta hönsen ytterst ansvariga för METAspexet. De leder chefsgruppen och ser till hela spexarbetet flyter på bra.

Medlemmar i Direqtionen

  • Erik Hedlund
  • Jakob Carlsson
  • Julia Wang