På västfronten intet Spex

Eller andra sidan är ni klara?

Om spexet

Ett världsomspännande krig. Två sidor. Miljontals liv på spel. Genom en stor del av Frankrike, Tyskland och Belgien har Västfronten bildats, ett dödläge av arméer som försöker att avancera in mot varandra men till ingen nytta. På en liten del av fronten finner vi soldater från bägge sidor som börjar tröttna på kriget och den fruktansvärda tillvaro de befinner sig i. Samtidigt håller generaler för bägge sidor på att mynta nya planer för hur de ska ta kriget till nästa nivå. Allt ställs på sin spets när ett knallrött plan kraschlandar i ingenmanslandet mellan de två sidornas läger. Vem är överlevaren och vad bär han på för avgörande information?

METAspexet berättar en historia om politiska intriger, kamratskap och de tokigheter som kan hända när två sidor möts och lär sig om varandras likheter... Och olikheter.

2022 års METAspex, På västfronten intet spex eller andra sidan, är ni klara? spelas upp på Playhouse Teater den 21:a och 22:a maj. Den sista föreställningen, som kallas Slasque, skiljer sig från de andra två föreställningarna i och med en gammal tradition om att skoja med varandra mellan spexgrupperna under själva föreställningen. Om ni endast tittar på den så får ni vara beredda på att den blir något utöver det vanliga!

Föreställningar

  • Lördag 21 Mars 18:00 (Premiär)
  • Söndag 22 Mars 13:00 (Matiné)
  • Söndag 22 Mars 18:00 (Slasque)