Spexets grupper

Webb

Om Webb

Webbgruppen jobbar för att utveckla och förbättra spexets hemsida samt interna system för spexet.

Medlemmar i Webb

  • Johan Lam
  • Adam Sjöberg
  • David Puustinen
  • Kristin Mickols
  • Leonard Lund
  • Pontus Söderlund
  • Axel Elmarsson
  • Love Lindgren
  • Douglas Fischer